Dlaczego warto?

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", będące pomysłodawcą i koordynatorem ekomuzealnej sieci w Dolinie Noteci, członkom EDN-u oferuje kompleksowy system promocji, daje możliwość korzystania ze wspólnych narzędzi oraz materiałów promocyjnych. Na każdym kroku i przy każdej okazji wspiera produkcję oraz sprzedaż lokalnych produktów oraz usług turystycznych. Organizuje cykliczne spotkania oraz wyjazdy studyjne, podczas których następuje wymiana tzw. "dobrych praktyk". Oba działania mają na celu podniesienie jakości oferty producentów i usługodawców zsieciowanych w ramach Ekomuzeum Doliny Noteci. Każdy członek sieci jest promotorem wszystkich pozostałych. Zatem Twoja oferta nie będzie promowana wyłącznie przez Ciebie, ale również przez innych członków sieci, w ich obiektach, podczas wydarzeń promocyjnych, w których uczestniczą pozostali. Sieć służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy członkami EDN-u, co przekłada się na wzajemną znajomość oferty, polecanie się nawzajem, a jak wiemy marketing szeptany jest wciąż najlepszą formą reklamy. Przyłącz się do sieci Ekomuzeum Doliny Noteci! Niech także Twój produkt, Twoja oferta znajdą się na półkach Kredensu Krajeńsko-Pałuckiego!