Jak przystąpić do EDN

·Zapoznaj się z regulaminem Ekomuzeum Doliny Noteci
·Wypełnij ankietę obiektów Ekomuzeum Doliny Noteci
·Przygotuj się do wizji lokalnej, którą przeprowadza Kapituła Ekomuzeum Doliny Noteci
·Otrzymasz pisemną informację o wynikach procedury
·Powodzenia